wp3fb5238d.png
wp7124efa1.png
wp1a58e44d.png
wpf5e8a6d0.png
wpa4057b11.png
wp37b424a8.png
wpaf294128.png
wp44c6c5a7.png
wp6ca55747.png
wp7f2fa60b.png
wp7db4f775.png
wp57b1f068.png
wp8e8740ef.png
wp49606757.png
wp2f92f401.png
wp739d4cfd.png

Gezondheid

De Didgeridoo, een goed instrument tegen Snurken en Apneu

 

Spelen op een Didgeridoo helpt tegen slaapapneu. Dit blijkt uit een gerandomiseerde trial van de Universiteit van Zürich, gepubliceerd in het kerstnummer 2005 van British Medical Journal.

De idee achter het experiment is dat spelen op een didgeridoo de spieren van de bovenste luchtwegen traint. Dit zou voor patiënten met niet al te ernstige klachten een acceptabeler behandeling zijn dan continue positieve luchtdruk.
Aan het experiment deden 25 patiënten met gemiddeld ernstige slaapapneu (apneu-hypopneu-index tussen 15 en 30) mee. Van hen kregen 14 didgeridoo les; zij oefenden gedurende vier maanden dagelijks op dit Aboriginal instrument. De 11 anderen werden op een wachtlijst geplaatst.

Uit vergelijking van beide groepen blijkt dat didgeridoo spelen leidt tot minder snurken en dat de vermoeidheid overdag vermindert. De apneu-hypopneu-index verbeterde 11 punten in de interventiegroep en gemiddeld 5 punten bij de wachtlijstgroep. Er was geen effect op de kwaliteit van de slaap. De onderzoekers concluderen dat digeridoospelen een effectieve behandeling is.

Uit dit zelfde onderzoek blijkt dat didgeridoo spelen een effectieve methode is om snurken tegen te gaan. Bij Didgeridoo leert men de techniek van de 'circular breathing'  waarbij de mondholte fungeert als een soort doedelzak, zodat tijdens het blazen ook het inademen doorgaat. Wie op deze manier kan ademen versterkt de bovenste ademhalingsspieren. De spieren komen in topconditie en het gevolg is dat zo iemand niet of nauwelijks meer snurkt. .

Wat mijzelf betreft is gebleken met onderzoeken in het AMC te Amsterdam dat mijn Obstructieve Apneus gedaald waren van de 36 naar de 24 keer per uur! En dan te bedenken dat ik dit inderdaad bereikt heb met intensief didgeridoo spelen. Ik geloofde het gepleegde onderzoek in Zwitserland in de eerste instantie ook niet. Maar u begrijpt dat ik daar nu wel anders over denk.

Wel zal ik hierbij vertellen dat ik begonnen ben met een index van 85 en dat er evengoed nog 36 apneus p/u overbleven met gebruik masker. Na de juiste afstelling van mijn masker zal ik altijd een index houden schommelend tussen de 15 en de 20. Dit komt omdat ik niet alleen Obstructieve maar ook Centrale apneus heb.

Mensen met een lage tot matige index zullen het meeste baat hebben met didgeridoo spelen. Stelt het u maar eens voor. Met een half uur didgeridoo spelen per dag kunt zichzelf misschien wel genezen van uw OSAS.                                                                 Bron: Gezonderworden.nl

De Didgeridoo is dus een echte aanrader!!

 

wp4afbf3ac.jpg